Samhällsinformation

Nu byggs nya lekplatser i Sund med inspiration från naturen

Kommunen arbetar under 2022-2023 med att förnya lekplatserna på Rågvägen och Hallbacken i Sund. Målet är att skapa förutsättningar till gemenskap, lek och lärande.


Rågvägens lekplats är först ut och byggstart planeras i september. Under byggtiden är lekplatsen avstängd för besökare. Temat för lekplatsen är ”den livfulla naturen” och den nya utformningen med dess innehåll har inspirerats av barn och vuxnas idéer och synpunkter som kommit in under samråd med boende i området. Rågvägens lekplats kommer bland annat ge möjlighet för besökare att klättra på en klätterställning och på klättergrepp, gräva i sandlåda, gunga, utforska berget, träffa andra leksugna, bygga kojor och plocka blommor. Delar av lekplatsen blir tillgänglighetsanpassad och platsens karaktärsfulla bergknalle och skog kommer att behållas för att stimulera till spontan lek. Viss röjning av sly och träd kommer att ske för att skapa mysiga rum med plats för lek och fantasi och för att hålla efter skötseln på platsen.

Hallbackens lekplats ska också omformas och står på tur efter Rågvägen. Just nu pågår planering och skissande, även där med inspiration från de synpunkter och tankar som kommit in via samråd med barn och vuxna. Naturlek är ett ledord och platsens naturliga kvaliteter blir en viktig stomme, så som terrängen, träd och blåbärsris. Det kommer även tillföras fler upplevelser och utmaningar för både kropp och knopp, där rofyllda inslag och sittplatser också är prioriterat. Det mesta arbetet med Hallbackens lekplats beräknas att utföras under 2023.

- Ett mål är att skapa möjligheter för att lek uppstår och förlängs även utanför själva lekplatserna och kopplingen mellan Hallbackens lekplats, Rågvägens lekplats och den populära fotbollsplanen som ligger i närheten förstärks. Konceptet är därför ”lekstråk” och ”samspel”. Med ett lekstråk vill vi tillföra fler punkter som triggar både fantasi och rörelseglädje. Kanske hittar besökare en lekkamrat vid en knytpunkt, eller mitt i leken, säger Anneli Bartholdsson, Landskapsarkitekt Örnsköldsviks kommun.

Publicerat