Samhällsinformation

Nu kan du förtidsrösta

Förtidsröstningen i Örnsköldsvik inleds 24 augusti med stadshuset Kronan som första lokal.

Lokaler för röstning

På Valmyndighetens webbplats val.se hittar du öppettider till lokaler för förtidsröstning. På valdagen kan du rösta i vallokalen som du tillhör. Adressen står på ditt röstkort.

Olika sätt att rösta

Det finns olika sätt att rösta. Att rösta med bud betyder att någon annan än du själv tar med din röst till vallokalen eller till en lokal för förtidsröstning. På Valmyndighetens webbplats hittar du information om vem som kan budrösta, formulär för att beställa material för budröstning samt en film om att budrösta. 
Material för att budrösta kommer även att finnas tillgängligt via hemtjänsten, hos kommunens särskilda boenden samt att hämta hos Örnsköldsviks kommuns kontaktcenter stadshuset Kronan och stadshuset Nygatan.

Om du inte har möjlighet att få hjälp av ett bud för budröstning erbjuder kommunen att en ambulerande röstmottagare kommer hem till dig.
Du kan anmäla till ambulerande röstmottagning på kommunens webbplats.

Information om att rösta på valdagen 11 september samt övriga olika sätt att rösta hittar du på Valmyndighetens webbplats.


Röstkort

Senast 24 augusti ska röstberättigade ha fått sitt röstkort för de allmänna valen till riksdagen, region- och kommunfullmäktige. Om du tappat bort röstkortet eller behöver få det skickat till en annan adress kan du beställa ett nytt röstkort, ett så kallat dubblettröstkort på Valmyndighetens webbplats.

Du kan även beställa nytt röstkort hos kommunen.
Du kan även få hjälp med nytt röstkort i lokalen för förtidsröstningen på stadshuset Kronan och på valdagen i röstlokalen på Nolaskolan.

Din röst är hemlig

I Sverige är valen fria, hemliga och direkta. Att de är hemliga betyder att du inte behöver berätta för någon hur du röstar. Ingen annan ska bestämma vad du röstar på. På Valmyndighetens webbplats kan du läsa mer om vad det innebär samt se en film om valhemligheten.


Valsedlar

Valsedlar ska finnas på alla ställen där du kan rösta. Valsedlarna är färgkodade för att visa vilket val de gäller för:

Vita – Kommunen
Blå – Regionen
Gula – Riksdagen

Mer information om valsedlar, partivalsedlar, namnvalsedlar och blanka valsedlar hittar du på Valmyndighetes webbplats.

Publicerat