Skola & utbildning

Den första biblioteksbussen invigs

Söndag 5 december invigs kommunens första biblioteksbuss i samband med Gideågårdens julmarknad.

Kommunens första biblioteksbuss invigs i Gideå 5 december. Bussen börjar köra enligt turlista andra veckan i januari 2022. Örnsköldsviks kommun är omfattande till ytan och behovet av att nå ut med med biblioteksservice i hela kommunen är stort. Tack vare den statliga satsningen Stärkta bibliotek har Örnsköldsviks kommun beviljats 4,2 miljoner till en biblioteksbuss. Genom satsningen stärker biblioteken servicen till alla kommuninvånare. Huvudmålgrupperna är de yngsta och de äldsta.

– Bussen är ett bra sätt att nå ut med biblioteksservice i hela kommunen, men den öppnar också upp för nya samarbeten och användningsområden. Räkna med att se biblioteksbussen i många oväntade sammanhang, säger Katarina Larsson, bibliotekschef Örnsköldsviks kommun.

Biblioteksbussen erbjuder många smarta lösningar för att få in ett fullödigt och flexibelt bibliotek på en liten yta. Här ska både barn och vuxna kunna få sina biblioteksbehov tillgodosedda. Bussen fylls med litteratur för alla åldrar och är också utrustad med den senaste tekniken i syfte att visa hur digital teknik och digitala tjänster fungerar i vardagen. 

Konstnärerna Jenny Lundgren och Erika Kristofersson Bredberg har skapat ett rullande konstverk som täcker bussens hela exteriör. Interiörens färgsättning och materialval speglar naturen och landskapet. Bussen har även en specialskriven jingel som signaleras vid ankomst komponerad av Örnsköldsviksbördiga musikern Magdalena Eriksson.

Bilagor
Publicerat