Övrigt

Schyssta normer på schemat för högstadieelever

Inför årets Regnbågsvecka, vecka 47, står normkritik på schemat för Örnsköldsviks högstadieelever. Vilka normer råder, varför och hur kan vi nå en förändring? Regnbågsveckans program hittar du här.

Örnsköldsviks årliga Regnbågsvecka är en del i arbetet för en öppen kommun och en fördomsfri miljö. Inför årets Regnbågsvecka, 22-28 november, gör skolan en speciell satsning mot högstadieelever. Alla kommunens skolor med årskurs 7-9 ska delta med minst en klass i varje årskurs.

– Det är viktigt att skolan uppmärksammar Regnbågsveckans budskap om ett öppet och fördomsfritt samhälle. Det är också en del i skolans likvärdighetsarbete. Vi har valt att utgå från temat schyssta killar och normer. Det känns särskilt angeläget i högstadiet när könsroller, identitet och tillhörighet testas och formas, säger Anders Fager, verksamhetschef för grundskolan.

Som inspiration och tankeväckare för skolornas arbete kommer konstnären Linea Matei, som intresserat sig för att utforska relationer, normer och maktstrukturer, att föreläsa på temat ”Schyssta killar och normer”. Föreläsningen följs upp med diskussioner och kreativt skapande där ungdomarna ges tillfälle att belysa och ifrågasätta normer och attityder. Eleverna kommer bland annat att arbeta med text, bild och textil som uttrycksformer.

Arbetet i klasserna påbörjas efter höstlovet och de verk som eleverna skapar kommer visas i Stadshuset Kronan och i Hägglunds Arena under Regnbågsveckan 22-28 november.

Länk till Regnbågsveckans program.

Publicerat