Motor

Antalet laddbilar ökar något

Antalet laddbilar, det vill säga elbilar och laddhybrider, ökar något. I slutet på 2019 utgjorde dessa 0,8 procent av alla personbilar i Västernorrland, enligt statistik från myndigheten Trafikanalys.

2018 var ca 0,5 procent av alla bilar i trafik i länet laddbilar, och under 2019 ökade antalet till 0,8 procent vilket motsvarar 1015 av länets 133 247 fordon i trafik. Förutom laddbilar så ökade även antalet dieselfordon med 2 procentenheter, från 38 procent till 40 procent, och antalet bensindrivna bilar minskade från 55 procent till 53 procent.

Det är framförallt bland nyregistrerade bilar som antalet laddbilar ökar, där dessa ökat från 2 procent till 4 procent. En orsak tros vara införandet av bonus malus-systemet som infördes 2018. 

Källa: Myndigheten Trafikanalys

 

Publicerat