Nyheter/Reportage

Möte rörande organisationsförändringar inom Primärvården

Region Västernorrland har förslag på att göra organisationsförändringar som bland annat innebär att filialerna i Örnsköldsviks kommun kan komma att avvecklas. Nu bjuder Primärvården in till dialogträffar med invånarna för att diskutera förändringarna.

För några veckor sedan meddelade Region Västernorrland att det fanns förslag på organisationsförändringar som bland annat innebär att filialer och hälsocentraler i länet antingen ska avvecklas eller förändras. Bland de filialer som föreslås ska avvecklas så ingår bland annat filialerna i Trehörningsjö och Långviksmon.

Innan beslut om förslaget tas så bjuder Primärvården in till dialog med invånarna i berörda områden för att diskutera förslagen. Under mötena medverkar primärvårdsdirekötr Anna-Lena Lundberg, vice ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden Elina Arab samt verksamhetschefen för verksamhetsområdet.
– Förslagen har väckt många frågor från våra invånare och det känns viktigt att vi lyssnar på dem för att vi ska kunna göra ett så bra underlag som möjligt för att rätt beslut ska tas säger Anna-Lena Lundberg på regionens hemsida.

Datum och tid för dialogträffen rörande Husum-Trehörningsjö:
22 oktober, kl. 18.30, Medborgarhuset Trehörningsjö.

 

Publicerat