Mat & dryck

Svenskarna dricker allt mindre

Enligt en färsk rapport från CAN så har svenskarnas alkoholkonsumtion minskat med sju procent under den senaste tioårsperioden.

Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning, CAN, presenterade nyligen rapporten ”Alkoholkonsumtion i Sverige 2018”, och rapporten visar att svenskarnas drickande minskar. 

Av rapporten så framgår det att svenskarna under 2018 drack i genomsnitt 8,83 liter alkohol per invånare 15 år eller äldre, vilket är en minskning med två procent jämfört med 2017. Då vi drack så stod alkohol inköpt på Systembolaget för 65,6 procent av all alkohol medan alkohol och folköl inköpt på restaurang eller butik stod för 16 procent. Resandeinförseln minskade med 25 procent under 2018 jämfört med 2017 och stod för 10,4 procent av all köpt alkohol. 

Rapporten säger även att svenskar dricker ungefär lika ofta som vid gjort tidigare, men att vi nuförtiden dricker mindre. Att vi dricker mindre vid varje tillfälle beror bland annat på att allt fler dricker mindre som ungdomar, en vana som sedan följer med in i vuxenlivet.

 
Källa: TT via Omni

 

Publicerat