Mat & dryck

Varannan svensk har minskat sitt matsvinn

Enligt en undersökning så har över hälften av svenskarna arbetat aktivt med att minska sitt matsvinn under det senaste halvåret.

56 procent av deltagare i undersökningen svarade att de försöker aktivt minska sitt matsvinn. Bland de vanligaste orsakerna att de försöker minska svinnet så svarar 42 procent att det är på grund av miljöskäl och 37 procent anger etiska skäl. Hos äldre personer (56-79 år) så var etiska skäl viktigare medan miljöskälen var viktigare hos personer yngre än 35 år.

Det vanligaste sättet som används för att minska svinnet är att göra matlådor, som 61 procent anger att de gör. Därefter följer att frysa in maten (54 procent) och bättre planering av matinköpen (47 procent).

37 procent svarade att de inte aktivt försöker minska sitt matsvinn. Som främsta orsak angav de att de inte kan minska sitt matsvinn mer än vad de redan har gjort. 46 procent svarar att de avser att försöka minska sitt matsvinn eller minska det ytterligare under det kommande halvåret.

Undersökningen är genomförd av Kantar-Sifo på uppdrag av Axfood och bestod av 1051 deltagare.

 

Publicerat