Nyheter/Reportage

En växande företagspark

En gång i tiden hade verkstadsföretaget Hägglund & Söner nära 3 000 anställda innanför grindarna. Nu är samma område en växande företagspark med stor potential.
Här finns plats för närmare 50 företag i olika branscher och storlekar.
– Det är bara fantasin som sätter hinder, säger hyresvärden Lars-Göran Nilsson.

Vi vandrar runt på ett historiskt område och klassisk industrimark. För 120 år sedan grundades Hägglunds & Söner och resten är ett stort stycke av Örnsköldsviks industrihistoria.
2013 sålde BAE Systems det 61 000 kvadratmeter stora området och sedan ett drygt år tillbaka ägs det av APP Properties AB där dotterbolaget Axcell Fastighetspartner förvaltar mark och byggnader. Det är i det bolaget som Lars-Göran Nilsson och kollegan Magnus Lundberg arbetar och som för närvarande har 22 hyresgäster.
– Det är naturligtvis beroende på vilka verksamheter det handlar om. Men vi ser en kapacitet för minst det dubbla. Målsättningen är att kunna erbjuda lokaler till företag i alla möjliga branscher, från ett stort tillverkningsföretag till en liten aktör med fåtalet anställda. Det är som sagt bara fantasin som sätter hinder, säger Lars-Göran Nilsson och fortsätter:
– Vi är inne i en spännande resa. Hägglundsområdet är numera ett företagscentrum och kontorshotell med stor potential att växa.

Med APP Properties AB i ryggen har Axcell Fastighetspartner av allt att döma de ekonomiska musklerna som krävs för att vara en ansvarsfull fastighetsutvecklare för ett stort område av det här slaget. Koncernen har sin bas i Växjö, men är engagerat i projekt även i Västerås och Kalmar och strategin är att vara verksamma i städer med tillväxt.
Nu hoppas Lars-Göran Nilsson att området sakta men säkert ska fyllas med fler verksamheter. Under sin yrkeskarriär har även han arbetat på området då han var anställd hos BAE Systems Hägglunds och till och med varit med och byggt den stora huskroppen där bland annat elteknikföretaget Eitech har sina lokaler.

Nu är han projektansvarig för de ombyggnationer och anpassningar som är nödvändiga inför att nya hyresgäster flyttar in. Örntaxi hittade snabbt nya lokaler på området efter den uppmärksammade branden och för närvarande är det Specma Component som står närmast på tur att flytta in.
Trots att det är mer än fem år sedan som BAE Systems sålde området, för att i stället koncentrera verksamheten på andra sidan Björnavägen, är de fortfarande en av de största hyresgästerna hos Axcell Fastighetspartner.
Lars-Göran Nilsson tycker att samarbeten företagen emellan är en stor styrka för området.
– Det finns goda exempel på det. Uppdrag som tidigare hamnat utomlands utförs numera här i Örnsköldsvik.

Publicerat