Skola & utbildning

Nytt projekt hjälper barnen att växa

I Örnsköldsviks kommun drivs Växa-projektet, ett projekt som ska hjälpa både barn och pedagoger att växa med hjälp av ny vägledning och stödmaterial för olika situationer.

Ibland så kan det uppstå situationer i förskolan där det kan vara bra att se ur ett annat perspektiv och prova någonting nytt för att hjälpa barnen att lära och utvecklas. Därför driver Örnsköldsviks kommun Växa-projektet som ska hjälpa med just detta genom att öka stödet och kunskapen hos förskolepersonalen. 

Genom Växa-projektet så finns det nu nytt stödmaterial som pedagoger i förskolan kan använda för att få vägledning i olika situationer, uppdelat i kategorierna hall, lek, mat, samling, toalett, vårdnadshavarkontakt och övergångar. Med stöd i material så kan varje förskola steg för steg kartlägga situationerna. Det finns även en metodbank med praktiska tips och verktyg som till exempel en känslokarta.

– Materialet är bra för alla i förskolan men kan vara avgörande för vissa. Det är som en kunskapsbank som fortsätter fyllas på. Fokus ligger på att skapa bättre miljöer, inte bara fysiska, utan även när det gäller hur vuxna i förskolan kommunicerar, förbereder och organiserar verksamheten, säger Linda Nordlander, kvalitetsledare, på Örnsköldsviks kommuns hemsida. 

Projektet är unikt för Ö-vik och liknar modeller som används i andra kommuner. Metoderna har beprövats och utgår ifrån forskning om bl.a. hur man hanterar problemskapande beteende, och det finns liknande material för grundskolan. 

– Det handlar om att ge bättre förutsättningar för barn i problemsituationer. Vi ska få barnen att utvecklas men inte ändra på barnen utan på förskolemiljön. På varje förskola ska personalen kunna granska och analysera miljön och förändra sättet att lösa problem och, med hjälp av materialet, få stöd i det, säger Johan Berglund, biträdande elevhälsochef.

I projektgruppen, som arbetat fram stödmaterialet tillsammans med psykologen Erik Rova från Umeå, ingår två förskolechefer, tre specialpedagoger och fyra förskollärare, samt Linda och Johan. Alla 600 förskollärare och sju specialpedagoger inom förskolan i Örnsköldsvik berörs av Växa-projektet som ännu är i införandefasen.

Publicerat