Politik

Stormöte om sjukvården

Hur ska regionens framtida sjukvård se ut? I ett öppet möte i Pingstkyrkan, torsdag 24 maj, ställer föreningen Örnsköldsvik framtidens akutsjukhus politikerna mot väggen.
– Det här är ett tillfälle att sätta press på dem att berätta var de verkligen står, säger vice ordförande Lena Sundin.

Vården ska vara tillgänglig, säker och av hög kvalité – oavsett var man bor. Det är en utgångspunkt i det åtgärdsprogram som Föreningen Örnsköldsvik framtidens akutsjukhus under vintern arbetat fram tillsammans med Sollefteås motsvarighet; Sollefteå framtidens akutsjukhus. I programmet listas fem punkter för att utveckla och effektivisera sjukvården. 
– Detta fempunktsprogram har vi baserat på kunskap som finns inom våra egna led men som vi också inhämtat från flera andra håll, säger Lena Sundin, vice ordförande i föreningen Örnsköldsviks framtidens akutsjukhus. Vi har exempelvis pratat med Ångermanlands läkarförening, ambulans-personal och olika intresseorganisationer och ställt frågor som; vad är de svårigheter som ni stöter på i vardagen? Vad fattas och vilka möjligheter finns?

Bland annat föreslås för regionen:

  1. Att en ny ledningsorganisation införs där sjukhuschef och chefsläkare tillsätter ledningsgrupper med lokalt verksamhets-ansvariga för att få en plattare organisation.
  2. Att alla planer på att minska akutsjukhus-verksamheten i Örnsköldsvik skrinläggs och att återupprätta akutsjukhusets nedlagda verksamheter i Sollefteå.
  3. En sammanhållande vårdkedja enligt Norrtäljemodellen, där ekonomiska besparingar uppnås genom samordning av kommuners hemsjukvård och regionens sjukhus- och primärvård.
  4. Insatser för bättre arbetsmiljö och kompetensutveckling.
  5. Översyn av den centrala administrationen, där personalen i bred utsträckning medverkar i utredningen.

Under våren har föreningarna haft en dialog om programmet med de politiska partierna. På ett öppet möte i Pingstkyrkan, torsdag 24 maj klockan 18.30, ges allmänheten tillfälle att lyssna på hur politikerna ställer sig till innehållet. Mötet, som inte är tänkt att bli till en debatt, styrs av en moderator.
– Politiker kan dribbla bort mycket. Är man då inte insatt kanske man tänker att vad de säger låter bra. Syftet här är att medborgarna ska få en bra bild av var politikerna står i sjukhusfrågorna inför höstens val; vad som händer om de exempelvis väljer Centerpartiet eller Social-demokraterna.

Lena Sundin hoppas att folk inte tror att sjukhusfrågan i Örnsköldsvik, där BB och akutkirurgin tidigare hotats av avveckling, är i hamn. I stället är den viktigare än någonsin, menar hon. 
– Dagen innan vårt senaste stormöte i januari i fjol tog politikerna beslut om att kirurgin vid Ö-viks sjukhus skulle utvecklas och inte avvecklas. Men av det har vi inte sett något av under den nyligen avsatta klinikchefens ledning. Vi hoppas nu att något positivt kommer hända framöver, säger Lena Sundin.

DE DELTAR PÅ MÖTET
Vänsterpartiet: Lars-Gunnar Hultin och Gunnar Fors.
Sjukvårdspartiet: Mattias Rösberg.
Socialdemokraterna: Glenn Nordlund.
Moderaterna: Per Wahlberg.
Kristdemokraterna: Mona Hammarsten.
Miljöpartiet: Brita Wessinger.
Liberalerna: Ingeborg Wiksten och Erica Markusson.
Centerpartiet: Roger Byström och Jonny Lundin.

Publicerat