Näringsliv

Företagsstöd till Ö-viksföretag

Regionstyrelsen i Landstinget Västernorrland har beslutat att bevilja företagsstöd till tre företag i Västernorrland på sammanlagt 8 miljoner kronor.
Det gäller LOLAB Produkter AB i Örnsköldsvik, Absolicon Solar Collector AB i Härnösand och Bearbetningscenter i Västernorrland AB i Kramfors.LOLAB Produkter AB i Örnsköldsvik beviljas 2 887 800 kronor i företagsstöd. Företaget ska använda stödet som en delfinansiering för en ny laserskärmaskin för att effektivisera arbetet och kunna utföra fler uppdrag. Företaget kommer att nå 17 anställda under 2017.

Syftet med företagsstödet är att skapa hållbar regional utveckling och tillväxt. Stöd beviljas till företag som skapar varaktig sysselsättning, bedöms få långsiktig lönsamhet och bedrivs på marknadsmässiga villkor.

Företagsstöd innebär att landstinget kan stödja en del av investeringar och satsningar till företag för att de ska utveckla sin verksamhet. Företagsstödet är en del av de statliga medel för att främja regionala tillväxtåtgärder som Landstinget Västernorrland fördelar i egenskap av regionalt utvecklingsansvarig aktör i Västernorrland.

Den 1 mars beslutade det Regionala utvecklingsutskottet att bevilja företagsstöd till bland annat Falsat Sweden AB i Örnsköldsvik 1 050 000 kronor.


 

Publicerat