Näringsliv

Gigantisk Domsjö-satsning kan ge 5000 nya jobb

En förstudie om bygge av en gigantisk fabrik på Domsjö fabriksområde. En fabrik som skulle kosta 15 miljarder kronor, producera 1,7 miljoner ton årligen och generera 5 000 jobb i regionen.

Förstudien/projektet ska pågå till årsskiftet 18/19 och är kostnadsberäknat till 10 miljoner kronor, där länsstyrelsen och 13 företag står för hälften vardera. Bland företagen finns de givna; SP Processum (projektägare), Domsjö Fabriker, skogsbolag – men även internationella giganter som H&M och Ikea.

En närmare granskning av projektbeskrivningen visar att det också handlar om ett gigantiskt projekt. Om bygget blir av kommer det – enligt projektbeskrivningen – att kosta i storleksordningen 15 miljarder kronor. Vilket torde vara den största investeringen genom tiderna i landet.

Den årliga produktionen uppskattas till 1,7 miljoner ton, varav 1 miljon ton cellulosa och därutöver en mängd olika produkter; protein för fisk-/djurfoder, metanol/etanol, biogas med mera. Detta ska skapa 5000 nya arbetstillfällen i regionen, 1500 i den nya fabriken, 2500 i skogsbruket och resterande i nya värdekedjor.

Läs mer här: allehanda.se

Publicerat