Mat & dryck

Miljömärkta fiskar tar plats på våra middagsbord

Landsomfattande kampanj om förbättringar under ytan.

Att handla hållbart är en trend som sveper in över den svenska marknaden. Precis som ekologiska råvaror har även miljömärkt fisk och skaldjur fått ett uppsving. Drygt en fjärdedel av all fisk som säljs i våra butiker idag är MSC-märkt. Det är en ökning med 8 procent på bara ett år, enligt siffror från marknadsanalysföretaget Nielsen.
– Det är en stor ökning vilket bådar gott för livet i havet. Efterfrågan på MSC-märkt fisk uppmuntrar fiskhandeln att saluföra hållbart fångad fisk och skaldjur, och det är viktigt om vi ska kunna äta fisk i framtiden. Som konsument har vi makt att påverka genom att välja MSC-märk fisk, säger Minna Epps, verksamhetschef för Skandinavien och östersjöregionen.

Kampanj om förbättringar under ytan
Under veckan har en landsomfattande kampanj genomförts för att fånga upp den stora miljömedvetenheten bland konsumenter. Kampanjen visar på möjligheten att påverka livet i haven positivt genom att välja fisk med miljömärket MSC. Tillsammans med världsfotografen Mattias Klum har många matbutiker och lunchrestauranger landet över satt fokus på MSC för att visa hur konsumenter kan vara med och göra skillnad under ytan.
 – Jag ser vilket fantastiskt liv vi har under ytan. Samtidigt vet vi alla att alla hav håller på att bli utfiskade. Därför tycker jag att det är viktigt att vi alla väljer fisk och skaldjur med MSC:s miljömärke, så vi gynnar alla yrkesfiskare som jobbar hållbart och vi bidrar till levande hav, säger Mattias Klum, världsfotograf som bland annat är känd från National Geographic.

Miljöcertifiering av fisk ger stor effekt              
MSC:s vision är att ställa om marknaden för fisk och skaldjur så att vi ska kunna äta fisk även i framtiden. Ju fler yrkesfisken som fiskar hållbart, desto närmre målet kommer vi. Idag är det ett fåtal nyckelaktörer som kontrollerar 11-16 procent av den globala marina fångsten (9-13 miljoner ton) och 19-40 procent av de största och mest värdefulla bestånden.
– Jag ser möjligheter för en snabb förändring om dessa stora nyckelaktörer genomför förändringar med mål att kunna MSC-certifiera så många fisken som mjöligt, säger Minna Epps, chef för MSC i Skandinavien och östersjöregionen.
Läs mer på www.msc.org

 

Publicerat