Hus & Trädgård

Biodlare träffades

Örnsköldsviks Biodlarförening höll den 7 juni sin vår/försommarträff hos Marcus Johansson och Johan Norberg på Prästbordet 105 i utkanten av Bjästa, där de bedriver sin biodling.

Örnsköldsviks Biodlarförening höll den 7 juni sin vår/försommarträff hos Marcus Johansson och Johan Norberg på Prästbordet 105 i utkanten av Bjästa, där de bedriver sin biodling. Värdarna för träffen Marcus och Johan hälsade ett drygt 50-tal intresserade biodlare välkomna till deras gård i lantlig och trivsam miljö. Därefter tog föreningens ordförande Gösta Norberg vid och hälsade de nytillkomna biodlarna i föreningen särskilt välkomna och lycka till med en fascinerande bisyssla, som för många kan utvecklas till en givande heltidssysselsättning.                                                       

Det var uppskattat att även Ulla och Hans Löfgren från Stöcksjö Biredskap var närvarande, för bl.a. leverans av beställda ”biprodukter”. Örnsköldsviks Biodlarförening är helt klart länets största förening i sitt slag. I takt med ökad medvetenhet om biodlingens värde för all annan form av odling och därmed för hela vårt samhälle, växer antalet biodlare för varje år. Vid en genomgång av hur bisamhällena klarat vintern, visade det sig att de flesta har överlevt. Dock har man på vissa håll haft dålig tillgång till foder åt bina under våren, på grund av det svala, regniga och blåsiga vädret. Vi får därför hoppas på en snar väderförbättring, så att alla bisamhällen hinner utvecklas och bli tillräckligt starka för att klara kommande vinter.

Ordföranden upplyste om att de besvärliga varroakvalstren sprider sig norrut och har nu dykt upp norr om Ångermanälven. Det innebär dock ingen direkt katastrof för biodlingen, då angreppen redan förekommer längre söderut. Dock innebär det extra arbete vid bekämpningen av angriparna. Då det gäller att sprida kunskap om bekämpningen av varroan, planeras en informationsträff till hösten.

Gösta Norberg betonade att medlemmarna i vår biodlarförening är ett samarbetsvilligt gäng, som man alltid kan vända sig till om man har funderingar eller behöver goda råd. Tvillingsta biodlingsgrupp ska i år testa ett svärmlockmedel, för att försöka locka svärmande bin till en tom kupa och därmed förhindra att bisvärmen drar iväg till något olämpligt ställe. Vid biodlarföreningens årsmöte rekommenderades en höjning av priset för honung till minst 70: - för 500 g, då det visar sig vara nödvändig med tanke på ökande kostnader för bl.a. bivaxkakor och vinterfoder. Vidare diskuterades olika tips om etiketter och tryck på tröjor och liknande, vilket vi återkommer till längre fram.

Via biodlarkartan.se, kan varje biodlare gå in och registrera sin biodling. Biodlarkartan samlar hela världens biodlare och deras bigårdar och biodlingar på en karta, för att man lätt ska kunna överblicka var bigårdarna finns och vilka biraser som används.Efter intressant information var det dags för en efterlängtad fikapaus, med goda hällakakor bakade på gården.

Värdarna Marcus och Johan hälsade alla välkomna åter till deras gård den 4 juli, då det hålls gårdsmarknad på Prästbordet 105 strax utanför Bjästa. Då finns det chans att få tag på mer av de goda hällakakorna, liksom av annat närproducerat. Efter fikapausen och en titt på gårdens höns och små vaktlar hölls dragning av de lotter som såldes vid träffen, till glädje för en rad vinnare av diverse biprodukter. Slutligen tackades föreningens ordförande och dagens värdar med en varm och hjärtlig applåd för en trevlig träff.    

Anders E.

 

Publicerat