Blogg: Robin Paulonen

Hen kan du vara själv gubbkärring!

Hen betyder höna och orange betyder apelsin.

Det gör mig uppriktigt irriterad på människor som väljer sig utav uttrycket ”Hen betyder ju höna på engelska”. Det svenska ordet för färgen orange betyder ju apelsin på engelska. Det svenska könsneutrala pronomenet hen har i min mening mött alldels för stort motstånd så jag tänkte idag klargöra om vad jag tycker om det hela.  

En sak i taget; Vad är ett Könsneutralt pronomen? Jo. Könsneutrala pronomen är pronomen som används i exakt samma form oavsett könet på den person som pronomenet syftar på. Svenska och andra germanska språk är språk som normalt använder könsbestämda possessiva och personliga pronomen i tredje person, jämfört med till exempel de finsk-ugriska språken finska, samiska och ungerska som helt saknar könsbestämning i sina pronomen. Det är ungefär det jag tycker om hen.

Jag gillar hen. 

Publicerat