Utställning

Galleri Lokomotiv invigt

Botniabanan innebär inte bara förbättrade järnvägsförbindelser – den har också medfört att Örnsköldsvik fått ett helt nytt konstgalleri.

– De är en stor dag i Ö-vik. Inte nog med att Botniabanan och resecentrum invigs, vi inviger också Galleri Lokomotiv, säger Lars Ahlström, ordförande i Örnsköldsviks Kollektiva Konstnärsverkstad.

Örnsköldsviks nya konstgalleri ligger i Kulturfabriken, som numera är elegant sammanbygd med resecentrum. Dessutom är ingången till galleriet i själva resecentrum, för att underlätta för resande att kunna göra ett besök.

Premiärutställningen bär titeln ”En historisk utställning” och skildrar ÖKKV:s 30-åriga historia. Bland annat med historik i text och bild och med affischer och vernissagekort som tillverkats på verkstan.

Utställningen innehåller också verk av tre bortgångna ö-vikskonstnärer – Gunnel Westling, Fredrik Kassman och Bertil Ågren. Dessa var drivande i ÖKKV under många år och de två sistnämnda tog i mitten av 70-talet initiativ till en emaljverkstad i Domsjö som blev grunden till den kollektiva konstnärsverkstaden.

– När vi flyttade från Domsjö var en idé att vi skulle in i gamla järnvägsstationen. Nu blev det ju ändå så att vi nästan hamnade i en järnvägsstation. Nu hoppas vi att Lokomotiv kan dra konsten framåt i Örnsköldsvik, säger konstnär Jan K Persson.

Förutom historik och konst av Westling, Kassman och Ågren visas även de konstverk, från sex olika konstnärer, som hittills delats ut till medlemmarna i stödföreningen Verkstans Vänner.

– Vi satsar på sex utställningar om året och vår policy är att ta hit bra konst till gagn för alla ö-viksbor, säger Lars Ahlström och avslöjar att man under nästa utställning, om öppnar 2 oktober, ska visa konst av alla konstnärer som sedan 1983 fått Örnsköldsviks Grafikstipendium.

Även denna utställning är ett led i ÖKKV:s 30-årsjubileum och samtidigt ställer samtliga ÖKK-medlemmar ut på Örnsköldsviks Museum & Konsthall. Totalt rör det sig om ett 70-tal konstnärer.


 

Publicerat