Samhällsinformation

Försenad fredagspost

Fick du inte brev i går? Posten från södra Sverige har försenats av dåligt väder.

Det är A-posten till Västerbotten, Norrbotten och Örnsköldsvik som påverkats och kommer delas ut på måndag i stället.

Förseningen beror på att flygtrafiken från södra Sverige har hindrats av dimma. Enligt Postens hemsida ska expressförsändelser ha delats ut i Umeå under dagen och ett antal närliggande mindre orter, samt i Skellefteå.

Publicerat