Nyheter/Reportage

Han vill att Umeå ska härma Örnsköldsvik

Urban Bengtson vill att Umeå kommun ska ta efter Örnsköldsvik med generösa och mer framsynta regler för fritidshus.

I ett medborgarförslag vill han att Umeå kommun utökar bruttoytan för fritidshus från nuvarande 150 kvm till 200 kvm för att ge ett växande Umeå fler och energiekonomiska fritidshus - och som kan omvandlas till året-runt-boende - för att därmed närma sig Örnsköldsviks och Nordmalings mer generösa och framsynta villkor.

"Flerboendet blir vanligare, en del växlar mellan stad och land under hela året, andra har huset under kort tid på sommaren/vintern och några bosätter sig permanent.
Jag har haft förmånen att sommartid få växa upp i "stugan" och kan nu drygt 60 år senare se vilket värde den också har för barn och nu även barnbarn. Stugan-fritidshuset blir lite som förr bondgårdar var, nämligen att på sommaren ses släkt och vänner mera, även bo om plats finns", skriver Urban Bengtson.

Publicerat