Ekonomi

Förlängt anstånd för inbetalning av skatt föreslås

De tillfälliga uppskoven med avdragen preliminärskatt och arbetsgivaravgifter för små och medelstora företag ska förlängas, föreslår regeringen. Detta för att undvika en mängd konkurser.

Även om en väsentlig förbättring skett på de finansiella marknaderna är det fortfarande bekymmersamt för de mindre företagen i landet.

Det var under den djupaste finanskrisen, då många företag hade stora problem med sin finansiering, som regeringen införde en möjlighet att få anstånd med inbetalning av såväl preliminär skatt som arbetsgivaravgifter fram till i mars i år. Den nya åtgärden som föreslås skulle innebära att anstånden ska kunna förlängas efter en ansökan hos Skatteverket. Återbetalningen ska istället ske senast den 17 januari 2011.

– Ett mycket bra förslag, det här är en överlevnadsfråga för många småföretag, säger Företagarnas vd, Anna-Stina Nordmark Nilsson i ett uttalande på Företagarnas hemsida.

Publicerat