Samhällsinformation

Information från kommunstyrelsen

Kortfattad information från kommunstyrelsens sammanträde:

Möjliga lärlingsplatser inventerade
I samband med en motion från Roland Wikner (C), Lars Näslund (M), Göran Sydhage (KD) och Gunnar Melin (FP) har kommunledningskontoret gjort en inventering av möjliga lärlingsplatser i den kommunala verksamheten. Sammantaget bedömer man att det inte går att uppfylla motionens förslag om att skapa etthundra lärlingsplatser.

Brogatan får ytterligare gång- och cykelväg
Kommunen planerar att bygga en gång- och cykelväg efter Brogatan mellan Naturkompaniet och Prästsundsvägen sommaren 2010. Därför föreslår kommunstyrelsen att avsikten med det medborgarförslag som lämnats om just detta ska anses tillgodosett.

Konsumentrådgivningen till kultur- och fritidsnämnden
Kommunstyrelsen föreslår att konsumentrådgivningen flyttas från humanistiska nämndens ansvar till kultur- och fritidsnämnden.

Förlängd undersökningstid
Undersökningen om idrottens arbete för att nå målet om allas delaktighet oavsett sexuell läggning får förlängd utredningstid. Kommunstyrelsen föreslår att redovisningen ska ske hösten 2010.

Kommunstyrelsen får rätten till kommunalt veto för vindkraftparker
Från och med den 1 augusti 2009 får inte länsstyrelser och miljödomstol ge tillstånd enligt miljöbalken för vindkraftparker utan att kommunen säger ja. Kommunstyrelsens förslag är att kommunfullmäktige delegerar det kommunala vetot för sådana tillstånd till kommunstyrelsen som också kan delegera vidare till ett utskott.

Resepolicy ses över
Kommunens resepolicy och beställar- och samordningsfunktion kommer att ses över för att den gemensamma bilpoolen ska användas på ett bra sätt, ha hög servicenivå samt vara klimatsmart. Den aktuella konkurrensprövningen av bilpoolen ska fullföljas enligt kommunens konkurrensprövningsprogram.

 


Publicerat