Samhällsinformation

Hjälp till misshandlade kvinnor

– För att lyckas komma ur förhållandet är det viktigt att komma till insikt att man är misshandlad. Det säger Jeanette Ching, socialrådgivare i kvinnofrågor, som arbetat med många som utsatts för våld i sina relationer.

Att leva i en våldsam relation är tabubelagt och många upprätthåller illusionen av en fungerande relation till varje pris.

– Det är viktigt att man får veta att det inte är fel på en, säger Jeanette och förklarar att kvinnorna måste få veta att de inte gått med på hur relationen utvecklats, bara för att de stannat kvar. Utan att de varit utsatta för en långsam process som successivt brutit ner deras självkänsla.

Först börjar småsaker som är lätta att ändra kritiseras – som kläder. Kommentarer som; ”måste du gå ut med en så djup urringning” är små detaljer som kvinnan ofta lätt finner sig i för att kompromissa i relationen. Det som verkar oskyldigt, är i själva verket en omedveten och lång process att ta kontroll över kvinnan, som börjar skära alltmer i sina egna intressen. Intressen, vänner och släktingar börjar ifrågasättas. Till slut är hennes livsutrymme så avskalat att hon inte har någonting utanför mannens sfär och är så nedbruten att han har henne under sin kontroll.

– De här förhållandena inleds inte med en käftsmäll, säger Jeanette. Det finns nog ingen fysisk misshandel som inte har föregåtts av psykisk misshandel. Och det psykiska som är jobbigast, för det går inte att ta på och mäta. Det tär på självkänslan och är det jobbigaste att arbeta sig ur.

Det är sällan kvinnorna lyckas bryta upp på första försöket. Oftast tar det mellan tre till fem gånger innan hon slutligen tar sig ur förhållandet och då gäller det i många fall livet – det fysiska eller själsliga.

När kvinnan väl bestämt sig för att bryta sig loss behöver hon hjälp med de rent praktiska sakerna som trygghet och skydd – någonting Jeanette kan hjälpa till med.

– Sen behöver hon lite tid att tänka på hur hon känner och vad hon vill. Hoppet är det sista som överger de här kvinnorna. Det här är en man de en gång i tiden känt kärlekskontakt med, och i vissa fall fortfarande gör, säger Jeanette och berättar att det ofta tar lång tid för kvinnorna att acceptera att förhållandet inte fungerar och att de måste känna sig redo att helt släppa banden till mannen för att kunna gå vidare.

Jeanette tar aldrig ställning i frågan om kvinnan ska gå och kritiserar inte hennes beslut – det tjänar inget syfte. Istället fungerar Jeanette som bollplank och samtalspartner och hjälper henne i uppbrottsprocessen.

– Man ser sig själv med sin partners ögon till slut och när man kliver därifrån vet man inte alltid vem man är. Som en ros klippt vid marken. Man ser inte var det är, men det är fortfarande samma ros. Så är det för de här kvinnorna. Det är en fantastisk resa, men jobbig. Och det måste få ta tid. Har man nött i samma fåra i femton års tid är det inte lätt att sudda ut den och hitta nya tankebanor och mönster. Det gäller bara att vänta och ta hand om sig själv – då kommer det att komma upp. Det är en jättestor aha-upplevelse.

Behöver du hjälp?

Du som blir utsatt för psykisk eller fysisk misshandel och behöver hjälp kan ringa Jeanette på socialtjänsten på 0660-882 25 eller Kvinnojouren på 0660-841 97, 070-270 00 66.

Publicerat