Samhällsinformation

Behandling för kvinnomisshandlare

Män som misshandlar förstår sällan att det de gör är fel, och har därför svårigheter att ta sig ur sitt beteende – men det finns hjälp att få.

Mattias Liljedahl, behandlingspedagog med inriktning på familjevåld, har behandlat nästan trettio män under tre års tid i Örnsköldsviks kommun som på olika sätt misshandlat de kvinnor de levt med. Och behandlingen är effektiv.

– Under den tiden har ingen återkommit till socialtjänsten eller kommit till Polisens kännedom. Det är värt att göra det här, säger Mattias Liljedahl.

Behandlingen ATV, alternativ till våld, lär männen både att ta ansvar för det de gjort samt visar dem metoder för att hantera situationer som annars skulle resultera i ett våldsamt beteende. Det handlar om att lära sig praktiska hjälpmedel, som att ta time-out, andningstekniker och att få kontroll över de egna tankarna – för att sedan öva på detta.

– Det gäller att lära sig använda sociala färdigheter istället för våld. Det fixar sig inte vid första försöket, men till slut så sitter det.

Mattias Liljedahl poängterar att våld i nära relationer inte enbart rör sig om fysiskt våld, utan kan vara misshandel på många nivåer som begränsar kvinnans livsutrymme och bryter ner hennes självkänsla. Psykiskt våld, känslomässigt våld, latent våld, ekonomiskt våld, sexuellt våld eller materiellt våld kan vara lika skadligt som fysiskt våld och det är sällan någon plötsligt får en smäll utan att det föregåtts av en gradvis process där våldet blivit normaliserat.

– Våld finns i olika former. Och mörkertalet om hur många kvinnor som är utsatta är väldigt stort. Det finns i alla åldrar, alla kulturer, alla samhällsklasser och alla religioner. Det går inte att se på en man om han utövar våld eller inte.

För att hantera och legitimera det männen gör mot kvinnorna använder de olika försvarsmekanismer som osynliggörande, där de till exempel kan fly in i jobbet och inte vill diskutera det inträffade och externalisering då de för över ansvaret till någon annan – ofta kvinnan själv. Detta urskuldande sker undermedvetet, liksom tendenserna att bagatellisera eller till och med att förneka våldet.

Behandlingen

ATV/rePulse – ATV (alternativ till våld) behandling erbjuds som en individuell samtalsserie och riktar sig till personer som i nära relationer bedriver våld mot sin partner, i syfte att våldet ska upphöra. Som påbyggnad till ATV erbjuds personen möjlighet att gå RePULSE, en kognitiv metod som bygger på att lära sig se sambandet mellan tankar, känslor och handling/beteenden.

Du som utövar våld i en nära relation och vill ha hjälp att sluta kan anonymt ringa 0660-885 19 och prata med Mattias.

Publicerat