Postutdelning

40-tal hushåll utan Tidningen 7

Tyvärr har ett 40-tal mottagare med postnummer 894 93 och 894 41 blivit utan Tidningen 7 den här veckan.

Främmerbilla och Överbilla är byar som blivit drabbade av utdelningsbekymmer hos PostNord. De aktuella hushållen får tidningen på måndag.

Publicerat