Näringsliv

Sekab prisas för hållbarhetsarbete

Sekab har tilldelats guld i EcoVadis årliga internationella rankning. Det placerar företaget bland de fem bästa procenten i världen vad gäller hållbarhetsarbete.

EcoVadis är en oberoende värderingstjänst som årligen analyserar och utvärderar företags hållbarhetsarbete. Bedömningen bygger på 21 hållbarhetskriterier inom fyra huvudkategorier: miljö, arbetsrätt, affärsetik och leverantörskedjan. Deras metod bygger på internationella CSR-standarder inklusive Global Reporting Initiative, FN: s Global Compact och ISO 26000.
Rapporten från EcoVadis visar att Sekab presterar väldigt bra inom alla områden och specifikt inom miljöområdet och inom arbetsrätt.
– Vi på Sekab brinner för att vara med och lösa våra kunders hållbarhetsutmaningar. Vi ser att EcoVadis är ett verktyg för att tydliggöra vårt hållbara erbjudande. I vår strävan att vara världens grönaste kemibolag är denna fina placering ett bra kvitto på att vårt fokuserade hållbarhetsarbete gör skillnad, säger Emil Källström, VD Sekab.

Publicerat