Skola & utbildning

Går i skolan och jobbar – samtidigt

Sedan ett drygt år tillbaka finns det gymnasieelever som tillbringar halva sin studietid på ett företag och får lön för sin praktik.
– Jag bestämde mig tidigt för Industriprogrammet och har aldrig ångrat mig, säger Ida Flemin.

Svensk Gymnasielärling finns sedan 2017 inom en rad olika inriktningar. Det är ett initiativ som näringslivet drivit fram och syftar till att locka fler att söka sig till svensk industri, men också till andra branscher som är i stort behov av nya medarbetare.
– Arbetsgivarna skriker efter kompetens så jag kan lova att alla som fixar utbildningen får jobb efter gymnasiet, säger Ronny Höglund, yrkeslärare på Industriprogrammet, Örnsköldsviks Gymnasium.

Hans arbete har förändrats radikalt sedan utbildningsformen blev verklighet. Förutom att utbilda eleverna när de är i skolan handlar mycket av hans arbete numera om att föra en dialog med arbetsgivarna och säkerställa att den gymnasiala lärlingsanställningen ger eleven den kunskap som krävs i arbetslivet.
­– Företagen vi samarbetar med är lika angelägna om att det ska bli bra eftersom de vill ha kompetent aretskraft. Vi upplever att det fungerar riktigt bra i Örnsköldsvik, fortsätter Ronny Höglund.

Industriprogrammets elever i årskurs 1, de som utbildar sig till CNC-operatörer respektive svetsare, ingår i det rikstäckande pilotprojekt där några få gymnasier och företag deltar med plats för runt 200 lärlingar. I fortsättningen är tanken att det ska finnas cirka 30 000 gymnasister med lärlingsanställning över hela landet.
– Skillnaden mot de lärlingsutbildningar som finns i dag är att man här förväntar sig få mer motiverade sökande och få företag engagerade i sin blivande arbetskraft redan på ett tidigt stadium, säger industrimannen Carl Bennet som är en av initiativtagarna till Svensk Gymnasielärling.
Massor av undersökningar visar att de allra flesta lär sig bättre genom att kombinera teori med praktik. Ett påstående som Malte Nordström håller med om:
­– Så är det absolut. Att studera och samtidigt jobba kan vara ganska tufft ibland, men det är roligt också och vi får ju dessutom lön.
Lärarna Ronny Höglund, Sören Byström och Sten Nilsson berättar att eleverna är populära ute på företagen och motiverade när de befinner sig i skolbänken.
– Det känns som de verkligen vill ta den här chansen, säger Ronny.

Publicerat