Örnsköldsvik

Ö-vik vill bli förvaltningsområde för finskan

Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige ska anta den policy som har tagits fram för arbetet med nationella minoriteter och minoritetsspråk.

Med policyn som grund ska arbetet utföras enligt den strategi som också har tagits fram. Kommunstyrelsen föreslår också att kommunen ska ansöka om att bli förvaltningsområde för finskan. Detta innebär en utökad skyldighet att erbjuda kommunal service på finska.
En handlingsplan för finskt förvaltningsområde ska göras, föreslår kommunstyrelsen, liksom en utredning av samernas önskemål och behov.

Publicerat