Modo Hockey

Skatteverket omprövar fallet Modo

Skatteverket meddelade för en tid sedan att man anser att Modo Hockey har fått hyra Fjällräven Center till ett underpris av arenabolaget som i sin tur är ägs av just Modo Hockey. <br />Men klubben har överklagat till länsrätten som i sin tur begärt att Skatteverket ska ompröva fallet.

Modo Hockeys verkställande direktör Anders Trollsås är av naturliga skäl positiv till en omprövning.
– Det ska bli intressant att se vad de kommer fram till och vi får väl finna oss i att vara lite av piloter. Eftersom det här ärendet inte handlar om en verksamhet som genererar vinst och utdelningar till aktieägare har jag svårt att förstå vad Skatteverket egentligen vill, säger han.
Modo har lämnat ett utförligare underlag kring ärendet som egentligen handlar om två frågor; hyressättningen samt ett ekonomiskt bidrag från Swedbank i samband med uppförandet av arenan. Det Modo Hockey försöker övertyga Skatteverket om är att föreningen trots allt betalar en marknadsmässig hyra till arenabolaget. Under våren lär besked komma i ärendet och dessutom kring frågan om ideella föreningar ska bli momspliktiga.

Publicerat